Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

MVO is een integrale visie op de gehele bedrijfsvoering. Een bedrijf dat maatschappelijk verantwoord onderneemt, maakt bij iedere bedrijfsbeslissing een afweging tussen verschillende stakeholderbelangen. Elke bedrijfsbeslissing heeft immers invloed op de stakeholders van een bedrijf. Dat kunnen medewerkers of klanten zijn, maar bijvoorbeeld ook omwonenden, leveranciers, investeerders en ook ‘de maatschappij’.

Belangrijk bij MVO is in gesprek te gaan met de stakeholders die worden beïnvloed door een bedrijfsbeslissing. Door zo’n dialoog krijgt een bedrijf inzicht in welke gevolgen een bedrijfsbeslissing heeft en kan het een bewuste keuze maken. Daarbij is het belangrijk dat het bedrijf transparant is over zijn keuze en op deze manier zijn bewuste keuze kan legitimeren. MVO gaat niet alleen over het verduurzamen van dagelijkse beslissingen. Bedrijven kunnen een stap verder gaan en zich richten op nieuwe marktkansen, nieuwe businessmodellen en groei en innovatie met winst voor mens, maatschappij en milieu. Nu en in de toekomst.

MVO is de standaard voor ondernemen in de 21ste eeuw.
Uitgangspunten zijn hierbij:

MVO is een integrale visie op ondernemerschap, waarbij het bedrijf waarde creëert op economisch (profit), ecologisch (planet) en sociaal (people) gebied

MVO is verankerd in alle bedrijfsprocessen. Bij iedere bedrijfsbeslissing wordt een afweging gemaakt tussen verschillende stakeholderbelangen: de belangen van betrokken personen, bedrijven en organisaties. MVO is maatwerk. Voor iedere onderneming zien de MVO-activiteiten er anders uit. Dit hangt af van bedrijfsgrootte, sector, cultuur van de onderneming en bedrijfsstrategie.

MVO is een proces en geen eindbestemming. De doelen die het bedrijf ermee nastreeft veranderen in de tijd en met elke bedrijfsbeslissing. De onderneming zoekt naar haalbare stappen om de maatschappelijke verantwoordelijkheid vorm te geven.

Als Grapendaal v.o.f.

houden we ons bezig met de volgende speerpunten.

Speerpunten

Samenwerken met organisaties, waarbij de medewerkers een achterstand hebben tot de arbeidsmarkt, er wordt ingepakt en er worden houtproducten op maat gemaakt. We kijken naar het juiste materiaal om producten te vervaardigen, denken mee m.b.t. de ergonomische randvoorwaarden om in te werken, en waar mogelijk gebruiken we inpakmateriaal wat FSC gecertificeerd is. Door samen te werken en te combineren op de diverse gebieden (People, Planet, Profit,) worden activiteiten in werking gezet waardoor sociaal en commercieel, elkaar zich in het midden gaan vinden, met als resultaat continuïteit in werk en arbeid.

Wij zijn afgelopen januari verhuisd naar een locatie die verwarmd wordt via een aardwarmte systeem, we hebben dus geen gasverbruik en besparen enorm op electra..

Wij zijn aangemeld als partner bij MVO Nederland.

Onder indruk?

Kom in contact met ons.

Heel graag!